Renovatie Python

De Python ondergaat momenteel een grote renovatie.
Volg hieronder de sloop en heropbouw van een groot deel van de baan:
Foto’s van het onderhoud vind je op Plaetjesmakers.nl